"БДЖ Пътнически превози" ЕООД
Регистрация


Общи условия за он-лайн резервация и купуване на жп билети, платени чрез Интернет

1. За да осъществи он-лайн резервация и купуване на жп билети чрез Интернет, всеки клиент е необходимо да се регистрира в системата за плащане, получавайки свое потребителско име и парола за достъп, както и потребителски профил, в който може да открие съдържанието и хронологията на своите заявки. Задължителни данни при регистрацията са: имената по документ за самоличност на лицето, което е посочено като „пътуващ” и валиден e-mail за кореспонденция. При успешна регистрация на е-мейла на клиента се изпраща потвърждение за това и му се предоставят „потребителско име” и „парола”. Паролата може да бъде сменена от клиента чрез потребителския му профил.

2. Ползването на он-лайн жп билети се предоставя единствено на клиент, изрично посочен като "пътуващ" в заявката за купуване. Клиентът, с чиято банкова карта е осъществено плащането и пътуващия може и да са различни лица.

3. Он-лайн може за бъдат заявени следните видове билети: билети по редовна тарифа; билети с намаление срещу представяне на документ, даващ право на намаление; билети за пътуване в две посоки по релационни цени, билети за отиване  и връщане и билети за пътуване в две посоки с ползване на бързи влакове със задължителна резервация;

4. След успешно плащане на е-мейла на клиента се изпраща ваучер (он-лайн жп билет), който трябва да се отпечата на принтер и да се представи за проверка и валидация на превозния персонал при ползване на превозната услуга. В момента на представяне на ваучера за проверка и валидация пътуващият е длъжен да представи и документ за самоличност (лична карта, паспорт, шофьорска книжка и други).

5. За да има достъп клиентът до резервация на спално (и кушет) място във вагон, собственост на БДЖ, задължително трябва да посочи в заявката си ЕГН (за български граждани) или номер на документа за самоличност, с който ще се осъществи пътуването (за чуждестранни граждани).

6. За да има достъп клиентът до закупуване на билет с намаление, задължително трябва да посочи вида и номера на железопътната карта във валидностен срок, с която има право да ползва намаление.

7. За да разпечата клиентът ваучера си, трябва да има предварително инсталиран на компютъра си Adobe Reader.

8. За да се осъществи плащането, клиентът трябва да е притежател на банкова карта  ( ДЕБИТНИ КАРТИ: BORIKA, Maestro, VISA Electron, MasterCard      КРЕДИТНИ КАРТИ:VISA, MasterCard)

9. Ако клиентът желае да му бъде издадена фактура  трябва да следва описаната процедура.

10. Клиентът има право на отказ от резервацията преди осъществяване на пътуването чрез изпращане на заявка по е-мейл, който е активен до 24 часа преди часа на тръгване на влака по разписание. Възстановяването на сумите без удръжка става по сметката в банката на клиента. Заявката се изпраща единствено чрез регистрирания е-мейл.

11. Клиентът има право да се откаже от вече платена резервация и купен он-лайн билет без удръжки, ако превозвачът не е в състояние да му предостави превозната услуга или не изпълни заявката му. Заявката за отказ се изпраща единствено чрез регистрирания по е-мейл.

12. Клиентът има право да предяви рекламационни претенции относно ползваната превозна услуга съгласно „Условията за връщане на суми по рекламационен ред” на превозвача. Заявката се изпраща чрез регистрирания е-мейл, по пощата или лично.

13. За всяка заявка за възстановяване на сума на е-мейла на клиента се изпраща съобщение с резултата от разглеждането й и сумата, която ще бъде възстановена.

14. Чрез он-лайн заявка за резервация може да се купят двупосочни билети само с фиксирани дата, влак, вагон и място и за връщане. Купуването на запазено място е задължително и в двете посоки.

15. Достъпът до он-лайн резервации и купуване на жп билети се открива 30 дни преди датата на пътуване и се преустановява 24 часа преди часа на тръгване на влака по разписание.

16. С една он-лайн заявка клиентът може да резервира места и билети за не повече от 5 пътника. Всеки пътник получава отделен ваучер с уникален номер.

17. Клиентът има право да превози при себе си безплатно до 30 кг ръчен багаж, който не пречи на останалите пътници, не замърсява вагоните и се побира върху багажника над мястото, което заема пътника.

18. Когато пътува трудноподвижен  клиент с жп карта "ТПЛ" и се нуждае от помощ и намеса от страна БДЖ е необходимо своевременно да ни информира, като ни уведоми на посочените за целта контакти.

18. Контакти

  • телефон за клиенти: +359 889 07 11 39
  • ел. поща за клиенти: onlineticket@bdz.bg

За услугата

Системата “Online резервация и билетоиздаване” осигурява на клиентите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД възможност за самостоятелно резервиране на места и закупуване на билет за пътуване, във влакове вътрешно съобщение, чрез интернет, съгласно действащата тарифа.

прочетете повече ...

 

2019 © Информационно Обслужване АД