"БДЖ Пътнически превози" ЕООД

За услугата 

Услугата за предоставяне на възможност за клиeнтите на компанията да направят он-лайн резервация и да купят жп билет чрез плащане с банкова карта ( ДЕБИТНИ КАРТИ: BORIKA, Maestro, VISA Electron, MasterCard
КРЕДИТНИ КАРТИ:VISA, MasterCard) по интернет е пилотен проект с ограничен обхват и функции, част от интегрирана информационна система, която предстои да бъде изградена.

На първия (пилотен) етап системата „Online резервация и билетоиздаване” обхваща: 

Бърз влак със задължително запазено място ( БВ):

 • София – Г.Оряховица – Варна (БВ 2601)   -  движи се ежедневно; в събота цената на билетите е по-висока
 • Варна – Г.Оряховица – София (БВ 2602)   -  движи се ежедневно; в понеделник цената на билетите е по-висока
 • София – Карлово – Бургас (БВ 3601)         -  движи се в петък и цената на билетите е по-висока /изключение - на 25 април,23 май,05 септември- четвъртък ще се движи; на 26 април,24 май,06 септември- петък няма да се движи/
 • Бургас – Карлово – София (БВ 3602)         - движи се  в събота  /изключение-на 26 април,24 май,06 септември- петък  ще се движи;на 27 април ,25 май,07 септември-събота  няма да се движи/
 • София – Пловдив  – Бургас (БВ 8601)    - движи се ежедневно; в събота цената на билетите е по-висока
 • Бургас – Пловдив – София (БВ 8602)    - движи се ежедневно; в неделя цената на билетите е по-висока
 • Пловдив – Варна (БВ 8631)   - движи се ежедневно; в събота цената на билетите е по-висока
 • Пловдив – Варна (БВ 8632)  -  движи се ежедневно; в неделя цената на билетите е по-висока
 • София - Г.Оряховица (БВ 2641)- движи се ежедневно; в петък цената на билетите е по-висока
 • Г.Оряховица - София  (БВ 2640) движи се ежедневно; в понеделник цената на билетите е по-висока

БДЖ си запазва правото при натрупване на повече почивни дни -дните,  за които се заплащат по високи цени на билетите да се променят.

Бърз влак ( БВ):

 • София – Г.Оряховица – Варна (БВ 2611)         -   движи се ежедневно
 • Варна – Г.Оряховица – София (БВ 2612)         -   движи се ежедневно

Бързи влакове със спални вагони:

 • София – Г.Оряховица – Варна (БВ 2627)        -   движи се ежедневно
 • Варна – Г.Оряховица – София (БВ 2626)         -   движи се ежедневно
 • София – Пловдив – Бургас (БВ 8627)               -   движи се ежедневно
 • Бургас – Пловдив – София (БВ 8626)               -   движи се ежедневно 

За бърз влак (БВ) се издават задължително билет за пътуване плюс седящо място. За бързите влакове със спални вагони се издават задължително билет за пътуване плюс спално място или билет за пътуване плюс седящо място. Билети се издават и за отиване и за връщане, само между две гари, на които спира съответният влак. На този етап няма възможност за закупуване на билети с прекачване между два и повече влака.

Информация за превозвача (БДЖ)

Адрес:           
ул. Иван Вазов № 3
София, 1080

Телефон за жалби, сигнали и нарушения: (+359 2) 932 41 90

Телефон администрация: (+359 2) 987 88 69

Факс: (+359 2) 987 88 69

Е-mail:  bdz_passengers@bdz.bg

 

Обхват

За посочените по горе влакове могат да се издават видове билети:

По тарифа:

 • Редовна
 • Календарна
 • Отиване и връщане
 • Градска зона
 • Релационна
 • Специална
 • Зонови цени

С приложими намаления за:

 • Възрастен - мъже над 63 години и осем месеца, и жени над 60г и осем месеца
 • Дете - за деца между 7 и 10 навършени години
 • Карта RPO - над 26 години
 • Карта "Класик" - над 26 години
 • Младеж - до 26 навършени години
 • Трудноподвижно лице
 • Учащ / Студент - до 26 години
 • Учащ / Ученик
 • ISIC със стикер на БДЖ- до 26 години
 • ЖП легитимация

Пътуване с намаление със железопътни карти „възрастен”, жп служители с легитимация, карта „трудноподвижно лице”, „учащ/студент” и „учащ/ученик” имат право само български граждани и чужди такива с постоянно местожителство и продължително пребиваващи в Р България. Снабдяването със железопътни карти се извършва на касите за билетоиздаване в страната срещу представяне на необходимите документи.

Резервацията на места и плащането на жп билет се осъществява он-лайн чрез сайта bdztickets.com където след регистрация посредством електронна форма, клиентът може да отправи заявка за купуване на билет чрез въвеждане на задължителни елементи, които характеризират услугата: маршрут, влак с разписание, еднопосочен или двупосочен билет, дата на пътуване, тип (категория) място, класа, брой на пътниците, имената на пътуващите по документ за самоличност. В отделни случаи са необходими и други задължителни допълнителни данни, като: номер на жп карта във валидностен срок към датата на пътуване (вкл. и при пътуване на отиване и връщане) предоставяща възможност за закупуване на билет с намаление . За местата във влаковете, включени в пилотния проект купуването на запазено място (и в двете посоки при двупосочен билет) е задължително, независимо дали влакът е със задължителна резервация или не.

 

Регистрация и потребителски профил

Преди за  изпрати заявка за резервация на места, клиентът се регистрира чрез електронна форма.. Данните, необходими за регистрацията са име, фамилия,  валиден е-мейл адрес и мобилен телефон. С регистрацията си клиентът получава парола за достъп, както и потребителски профил, в който може да открие хронологията и съдържанието на изпратените от него заявки за купуване, както и цялата кореспонденцията, свързана с изпратени заявки за отказ от услугата и потвърждения на изпратени до него съобщения.

 

Предоставяне на услугата

Услугата се предоставя чрез изпращане на автоматичен е-мейл от системата, в който освен електронния билет (ваучер) в PDF-формат, се изпраща линк, активен до 24 часа преди часа на тръгване на влака по разписание съгласно заявката, чрез който може да се изпрати заявка за отказ от услугата, а също и кратка информация за отпечатването, съхранението и предоставяне на билета за проверка от контролните органи във влака и документите, които пътникът е длъжен да предостави при тази проверка. За всеки пътник се предоставя отделен електронен билет. Ако пътуването е двупосочно, електронният билет може да е както един и за двете посоки, така и да са два отделни билета, в зависимост от особеностите на избраната тарифа и намаление. Когато електронният билет е един за отиване и връщане, клиентът е длъжен да го съхранява след приключване на пътуването на отиване, за да го представи за валидация и при пътуването на връщане.

 

Отказ от услугата

* ОНЛАЙН БИЛЕТЪТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕЗАВЕРЯВА!!!

* АНУЛИРАНЕ НА БИЛЕТ

Клиентът има право да заяви отказ от платената услуга в срок до 24 часа преди часа за отпътуване по разписание на заявения влак. Това може да стане чрез  линка за анулиране на билета, който се намира в клиентския профил срещу всеки активен билет или да заяви желанието си от регистрирания си е-мейл на onlineticket@bdz.bg В този случай сумата му се възстановява без удръжки от страна на превозвача (това не се отнася за таксите за превод, начислени от банката на клиента). 

* РЕКЛАМАЦИЯ и ОТКАЗ НА НЕИЗПОЛЗВАН ИЛИ ЧАСТИЧНО ИЗПОЛЗВАН БИЛЕТ

Когато отказа от билета настъпи след срока от 24 часа преди часа за отпътуване по разписание на заявения влак сумата от изцяло или частично неизползвания билет се възстановява по рекламационен ред, като  има удръжки от цената на билета (по Тарифа за превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт във вътрешно съобщение) . В този случай клиентът предявявава съответните претенции чрез регистрирания си е-мейл на onlineticket@bdz.bg.

 Клиентът има право да се откаже от вече платена услуга и да му се възстанови сумата без удръжки в случай, че превозвачът промени едностранно който и да е елемент от заявката му по всяко време до момента на отпътуване на влака по разписание, а също и при закъснение в часа на отпътуване, повече от 30 минути.

За описаните по-горе случаи е необходимо клиентът да  изпрати писмо от регистрирания си е-мейл до адрес onlineticket@bdz.bg, в което да впише номера на билета (билетите) и своето желание.

Валидация на електронен билет

Клиентът е длъжен при качване във влака да предостави на влаковия персонал разпечатка (или екранна визуализация на таблет, смартфон) на електронния билет (ваучер) и документа си за самоличност, като имената в документа и в електронния билет трябва да съвпадат. В случай, че в електронния билет е отбелязано ползването на жп карта с намаление, клиентът е длъжен да предостави и нея на влаковия персонал. При непредставяне на горепосочените документи, пътникът ще се третира като такъв без редовен превозен документ. Валидирането на електронни билет се извършва от влаковия персонал чрез издаване на талон, неразделна част от електронния билет. Талонът удостоверява както ползването на услугата от пътника, така и правото му на застраховка по време на пътуването. При пътуване и  двете посоки с един електронен билет, клиентът трябва да го съхранява и за представяне в обратна посока, когато отново ще бъде валидиран от влаковия персонал с издаването на друг талон. Клиентът е длъжен да съхранява талона си до приключване на пътуването. Талонът задължително се представя и при предявяване на рекламационни претенции относно услугата след приключване на пътуването.

Издаване на фактура

Пътникът може да изиска издаване на фактура ДО 5 (пет) дни от приключване на пътуването. За целта е необходимо да изпрати в указания срок имейл до адрес pp_fso@abv.bg ;(БЕЗ да прикачете билетите) със заглавие "ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА" и съдържание:

ЗА ФИРМИ

 • наименование на фирмата
 • адрес по регистрация
 • МОЛ
 • Получател на фактурата
 • ЕИК (БУЛСТАТ)
 • ИН по ДДС
 • номера на билетите и обща сума
 • адрес, на който да бъде изпратена фактурата

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 • трите имена на лицето
 • Адрес по лична карта
 • ЕГН
 • получател на фактурата
 • номера на билетите и обща сума
 • адрес, на който да бъде изпратена фактурата

Издадената фактура може да бъде:

 • получена лично на адрес ул. Иван Вазов № 3 срещу лична карта
 • или да се изпрати с препоръчано писмо на адреса на фирмата или друг посочен адрес за кореспонденция

 

Ограничителни условия

С една електронна заявка могат да бъдат платени билети максимално за 5 пътника.

Заявката на запазено място е задължителна.

Достъпът до резервация и купуване на електронен билет е възможен не по-рано от 30 дни преди датата на отпътуване и не по-късно от 24 часа от часа на отпътуване на желания влак по разписание. След този срок билети могат да се купят само на гишетата за продажба в гарите и жп бюрата.

Достъпът до резервация и купуване на електронен билет е възможен само директни билети без прекачване и без отклонения за посочените влакове.

Тютюнопушеното във влаковете е абсолютно забранено;
Заявката на запазено място е задължителна;
Билети за пътуване в две посоки се издават: 

 • за един и същи клас на пътуване и на отиване и на връщане; 
 • с резервация на един тип запазено място /спално или седящо/ и на отиване и на връщане;
 • при ползване на намаление /срещу железопътна карта/ се издават два отделни билета – по един за всяка посока;

Онлайн системата не обхваща следните тарифни оферти:

 • пътуване на малка група;
 • излетни билети;  
 • регионален билет,
 • резервация на място за деца до 7 години,
 • резервация на място при пътуване с безплатни билети,  
 • пътуване на семейства с намаление,
 • таксуване на домашен любимец /куче/,
 • абонаментни и железопътни карти.

Дете до 7 години пътува безплатно, като ползва мястото на родителя с предоставен документ за самоличност(акт за раждане).  

 

 

Закупуване на билет

 1. Изберете начална, крайна гара и датите на Вашето пътуване.
 2. Въведете информацията за пътници, намаления и допълнителни услуги, които желаете да ползвате.
 3. Резервирайте места за Вашето пътуване.
 4. Потвърдете Вашата заявка.
 5. Заплатете по електронен път.
 6. Разпечатайте електронните билети, или ги свалете на отделен файл на таблет или сматрфон.Носете ги с Вас при пътуването.
 7. Предварителната резервация на онлайн билети е до 30 дни. 
 8. Достъпът за закупуване на онлайн билет е възможен до 24 часа преди часа на тръгване на избрания влак .

Контакти

За въпроси свързани с онлайн системата

В работни дни: от 08:00 до 16:45 ч

телефон: 0889/ 071-139

електронна поща:

onlineticket@bdz.bg

Влакове

Пилотният проект поддържа следните маршрути:

София    Горна Оряховица  ⇔  Варна
София    Пловдив    Бургас
София    Карлово    Бургас
София    Горна Оряховица
Пловдив    Варна

Информация за разписания


2019 © Информационно Обслужване АД